Rozbiórka budynku – jak nie przekroczyć granic prawa

Część klientów kupuje nieruchomości wolnostojące tylko ze względu na atrakcyjność działki, na której są ulokowane, z góry zakładając rozbiórkę budynku. Jest to działanie dość racjonalne i często opłacalne. Warto jednak pamiętać, że przepisy prawa budowlanego dość precyzyjnie określają, które budynki możemy rozebrać bez zgłoszenia tego faktu i nieposiadania stosownego pozwolenia.

Przede wszystkim budynek, którego chcemy dokonać, nie może być wpisany do rejestru zabytków. Ważna jest również jego wielkość. We własnym zakresie można rozebrać budynek lub altanę o wysokości poniżej 8 metrów, a odległość od działki nie może być mniejsza niż połowa wysokości. W takich przypadkach nie ma potrzeby zgłaszania faktu rozbiórki ani konieczności uzyskania pozwolenia. Podobnie jest z obiektami, które nie wymagają pozwolenia na budowę, na przykład służącymi produkcji rolnej, czy z małymi, przydomowymi oczyszczalniami ścieków.

Chociaż w przypadku wielu budynków nie jest wymagane pozwolenie na rozbiórkę, trzeba ten fakt zgłosić we właściwym urzędzie, na przykład – w starostwie powiatowym. Może się bowiem okazać, że prace rozbiórkowe naruszają stan środowiska naturalnego albo zagrażają wodom gruntowym. W takich przypadkach działanie na własną rękę może skutkować przekroczeniem obowiązujących przepisów i narażeniem się na karę administracyjną, która może być surowa, o czym warto pamiętać. Jeśli w ciągu miesiąca od zgłoszenia właściwy organ nie wniesie swoich zastrzeżeń, można przystąpić do prac rozbiórkowych.