Jak napisać wniosek o dofinansowanie na fotowoltaikę w Pruszczu Gdańskim?

Instalacja fotowoltaiczna składa się z modułów fotowoltaicznych i falownika. Moduł fotowoltaiczny składa się z ogniw fotowoltaicznych, które łączą się ze sobą szeregowo, są zabezpieczone i znajdują się w oprawie. Ogniwa robione są z krzemu mono lub polikrystalicznego, który dzięki fotoefektowi przekształca energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, to jest na prąd stały. Inwerter zmienia prąd stały na prąd przemienny, to znaczy na taki, jaki znajdziemy w gniazdkach. W ten sposób wytworzony prąd może być przez nas używany na bieżąco, rozliczany w ramach opustu ze sprzedawcą energii elektrycznej albo magazynowany.

Informacje na podstawie strony firmy Sollab – fotowoltaika Pruszcz Gdański.

Na co można dostać dofinansowanie i jak wysokie?

W Pruszczu Gdańskim istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu a także montażu ogniw fotowoltaicznych o mocy w przedziale 2-10 kW, jedynie na potrzeby prywatnego budynku mieszkalnego. Ostateczna kwota jaką można otrzymać to 30% kwoty brutto za zakup oraz montaż urządzeń – maksymalnie 3 000,00 zł.

W dodatku w Pruszczu Gdańskim możliwe jest składanie wniosków na dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła. Tutaj analogicznie jak w kwestii ogniw fotowoltaicznych możliwe jest otrzymanie do 30% kosztów inwestycji – nie więcej jednak niż 4 000 zł.

Prośby zgodnie z uchwałą rozpatrywane są według kolejności dostarczania pism do czasu, kiedy środki finansowe zostaną rozdysponowane.

Komu należy się dofinansowanie na fotowoltaikę w Pruszczu Gdańskim?

Dotacja na instalację fotowoltaiczną może być udzielona tylko na urządzenia prosto z fabryki, które posiadają wymagane normy i są dopuszczone do wykorzystywania w Polsce.

Dotacja na instalację fotowoltaiczną w Pruszczu Gdańskim nie może być przyznana na naprawę oraz zwiększenie mocy urządzeń i instalacji, zakup używanej fotowoltaiki, zapłacenie za transport lub na zapłacenie za zakup nadprogramowego wyposażenia, które miałoby prowadzić do zregenerowania albo modernizacji posiadanych przez nas maszyn i instalacji.

Do wniosku koniecznie trzeba dołączyć dokument, który potwierdza, że jesteśmy właścicielami domu, na którym ma być realizowane zadanie. To może być na przykład wydruk księgi wieczystej. Całkowity wniosek o chęć otrzymania dofinansowania powinno się dostarczyć jako wydrukowane i podpisane pismo, ze wszelkimi wymaganymi załącznikami, w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański lub drogą pocztową. W sytuacji kiedy zostanie złożony niekompletny wniosek, do zainteresowanego wysyłana jest prośba o odesłanie wniosku bez braków w przeciągu 7 dni. Wnioski, które nie będą uzupełnione w ustalonym terminie nie będą rozpatrywane. Niestety nie można dostać dotacji jednocześnie na fotowoltaikę i na pompę ciepła.