Rozbiórka budynku – jak nie przekroczyć granic prawa

Część klientów kupuje nieruchomości wolnostojące tylko ze względu na atrakcyjność działki, na której są ulokowane, z góry zakładając rozbiórkę budynku. Jest to działanie dość racjonalne i często opłacalne. Warto jednak pamiętać, że przepisy prawa budowlanego dość precyzyjnie określają, które budynki możemy rozebrać bez zgłoszenia tego faktu i nieposiadania stosownego pozwolenia.

Przede wszystkim budynek, którego chcemy dokonać, nie może być wpisany do rejestru zabytków. Ważna jest również jego wielkość. We własnym zakresie można rozebrać budynek lub altanę o wysokości poniżej 8 metrów, a odległość od działki nie może być mniejsza niż połowa wysokości. W takich przypadkach nie ma potrzeby zgłaszania faktu rozbiórki ani konieczności uzyskania pozwolenia. Podobnie jest z obiektami, które nie wymagają pozwolenia na budowę, na przykład służącymi produkcji rolnej, czy z małymi, przydomowymi oczyszczalniami ścieków.

Chociaż w przypadku wielu budynków nie jest wymagane pozwolenie na rozbiórkę, trzeba ten fakt zgłosić we właściwym urzędzie, na przykład – w starostwie powiatowym. Może się bowiem okazać, że prace rozbiórkowe naruszają stan środowiska naturalnego albo zagrażają wodom gruntowym. W takich przypadkach działanie na własną rękę może skutkować przekroczeniem obowiązujących przepisów i narażeniem się na karę administracyjną, która może być surowa, o czym warto pamiętać. Jeśli w ciągu miesiąca od zgłoszenia właściwy organ nie wniesie swoich zastrzeżeń, można przystąpić do prac rozbiórkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *